Voldtekt til samleie - begrunnet ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. oktober 2018, HR-2018-1903-U, (sak nr. 18-141511STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Holden) mot Påtalemyndigheten

dommere: Bårdsen, Webster, Falch

Les avgjørelsen her

Til toppen