Advarsel gitt i arbeidsforhold - rettslig interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mars 2018, HR-2018-492-U, (sak nr. 2018/336), sivil sak, anke over kjennelse,

A (advokat Per Magnus Falnes) mot Torghatten Nord AS (advokat Joakim Augeli Karlsen)

Dommere: Øie, Bergsjø, Berglund

 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen