Amicus curiae - adgangen til skriftlig tredjepartsinnlegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018,  HR-2018-1887-U, (sak nr. 18-141512SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Kjelstrup Emberland) mot A og B (advokat Mads Andenæs)

Dommerne: Utgård, Bull, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen