Anke inngitt for sent ble avvist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018, HR-2018-430-U, (sak nr. 2018/280), sivil sak, anke over dom

 

Staten v/Skatt nord (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Teleworld AS     (advokat Siv Merethe Øveraasen)

Dommere: Øie, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen