Ankenektelse - Eiendomsrett til garasje

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2018, HR-2018-1327-U, (sak nr. 18-091463SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning: A og B (advokat Erik Eldjarn) mot C (advokat Ingjerd Meling Rosslund)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen