Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd - mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018, HR-2018-428-U, (sak nr. 2018/340), sivil sak, anke over beslutning

 

A (advokat Einar Engh) mot Linima AS (advokat Hanne-Martine Hattestad Østenby)

Dommere: Bårdsen, Normann og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen