Arbeidstakers fratreden under behandling av sak om gyldigheten av oppsigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. oktober 2018, HR-2018-2047-U, (sak nr. 18-152812SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld) mot Bristow Norway AS (advokat Hege Merete Oftedal)

Dommere: Øie, Bårdsen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen