Avvisning som følge av manglende partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mai 2018, HR-2018-977-U, (sak nr. 18-055772SIV-HRET), A (advokat Håkon Elvenes) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian Fredrik Galtung)

Dommere: Matheson, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen