Barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018, HR-2018-1921-U, (sak nr. 18-143536SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, X kommune (advokat Kristin Otterlei) mot A (advokat Kari-Esther Selvaag Høgevold), B (advokat Ole Andreas Thrana)

Dommere: Utgård, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen