Begjæring om endring av den sakkyndiges mandat i bevissikringssak

Høgsteretts ankeutvals vedtak 17. oktober 2018, HR-2018-1985-U, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd, I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp), II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.'a.r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp), III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp) 

Dommarar: Utgård, Webster, Bergsjø

Les heile avgjerda

Til toppen