Bevisforbud etter tvisteloven § 22-5

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1691-U, (sak nr. 18-129181SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam Erling Harris og advokat Jan Magne Isaksen) mot Zachariasbryggen AS (advokat Morten Steenstrup)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen