Erstatning - investering i eiendomsprosjekt

Høyesteretts ankeutvalgs dom 12. februar 2018, HR-2018-266-U, (sak nr. 2018/134), sivil sak, anke over dom, I. Jon Eilif Orrem mot Triton Project Support AS, Vidar Torstein Strømsnes (advokat Øystein  Horneland), II. AIG Europe Ltd. (advokat Chriss Bjorøy) mot Triton Project Support AS, Vidar Torstein Strømsnes (advokat Øystein  Horneland)

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen