Fast bosted og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs dom 29. juni 2018, HR-2018-1285-U, (sak nr. 18-091483SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Maria Cabrera Stråtveit) mot B (advokat Anita Inga Hessen), II. B (advokat Anita Inga Hessen) mot A (advokat Maria Cabrera Stråtveit)

Dommere: Utgård, Bergsjø og Berglund 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen