Frist for å reise søksmål om Tilsynsutvalgets vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2018, HR-2018-2467-U, (sak nr. 18-179084SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, André Standberg mot Staten v/Tilsynsutvalget for dommere (Regjeringsadvokaten v/advokatfullmektig Lucy Isabelle Klæboe Furuholmen)

Dommere: Webster, Noer, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen