Grensen mellom formuesverdier og ideelle interesser, tvisteloven § 29-13

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2018, HR-2018-236-U, (sak nr. 2018/146), sivil sak, anke over beslutning 

A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot B (advokat John-Kåre Olsen)

Dommere: Tønder, Bull, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen