Habiliteten til alle dommarane ved Agder lagmannsrett

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 3. mai 2018, HR-2018-828-U, (sak nr. 18-057287SIV-HRET), A (advokat Anna Therese Flatmo) mot B AIG Europe Limited (advokat Rune Tveit)

Dommarar: Bårdsen, Bergh, Høgetveit Berg

Les heile avgjerda

Til toppen