Inntreden i ankeinstansen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2018, HR-2018-1598-U, (sak nr. 18-108326SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Rondeslottet Utvikling AS (advokat Kenneth Foyn Markeng) mot UAB Nordic Holding (advokat Per Danielsen)

Dommere: Indreberg, Matheson, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen