Kjennelse om tvangsbot vedr. manglende gjennomføring av samværsavtale

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2018, HR-2018-1290-U, (sak nr. 18-096988SIV-HRET), sivil sak anke over kjennelse, A (advokat Gunn Kathrine Stangvik) mot B

 

Dommere: Normann, Bergsjø, Berglund

Les hele avgjørelsen

Til toppen