Kontradiksjon - dokumenter i aktørportalen skjermet for advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2018, HR-2018-2127-U, (sak nr. 18-162570SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Even Rennehvammen (advokat Bjørn Solheim) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokatfullmektig Lucy Isabelle Klæboe Furuholmen)

Dommere: Øie, Bårdsen, Bergh

Les avgjørelsen i sin  helhet

Til toppen