Krav om erstatning etter offentlig anbudskonkurranse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. oktober 2018, HR-2018-2032-U, (sak nr. 18-152711SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Backe Nordvest AS (advokat Ole Christian Hyggen) mot Alta kommune (Kommuneadvokaten i Alta v/advokat Torbjørn Saggau Holm)

Dommere: Bårdsen, Arntzen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen