Krav om sikkerhetsstillelse for saksomkostninger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. november 2018, HR-2018-2164-U, (sak nr. 18-150469SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Morten Steenstrup) mot B (advokat Carl Edvard Roberts), C (advokat Henning Harborg), D, E (advokat Snorre Nordhus)

Dommere: Øie, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen