Krav til begrunnelse ved valg av tilsynsform under samvær

Høyesteretts kjennelse 3. september 2018, HR-2018-1637-U, (sak nr. 18-120499SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Ingvild Boe Hornburg) mot B (advokat Monica Lindbeck)

Dommere: Matningsdal, Ringnes, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen