Krav til forsett ved idømmelse av oppreisningserstatning

Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. august 2018, HR-2018-1560-U, (sak nr. 18-102411SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot B (advokat Astrid Røkeberg)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen