Lagmannsrettens manglende begrunnelse for sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2015-144-U, (sak nr. 2018/5), sivil sak, anke over kjennelse

Dommere: Webster, Bull, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen