Lagmannsrettens sammensetning ved avgjørelse av sakskostnadskrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2018, HR-2018-482-U, (sak nr. 2018/170), sivil sak, anke over kjennelse,

Knut Erik Risan, Heidi Johanne Risan (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård (advokat Tom Carsten Troberg), Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) 

Dommere: Øie, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen