Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. mai 2018, HR-2018-811-U, (sak nr. 18-050307SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse

Sub Seatech Contracting Corp (advokat Nils-Henrik Pettersson mot Nexans Norway As (advokat Ola Øverseth Nisja)

Dommerne: Bårdsen, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen