Manglende avgjørelse av sakskostnadskrav i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2018, HR-2018-575-U, (sak nr. 2018/353), sivil sak, anke over kjennelse,

 

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ståle Haugsvær) mot A (advokat Bjørg S. Granerud)

 

Dommere: Endresen, Berglund, Høgetveit Berg

 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen