Midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. juni 2018, HR-2018-1083-U, (sak nr. 18-076358SIV-HRET), A (advokat Arne Heiestad v/advokat Ørjan Onarheim) mot B (advokat Skjalg Jarnang v/advokatfullmektig Agnieszka Bakanova)

Dommere: Noer, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelse i sin helhet

Til toppen