Klimasøksmålet - direkte anke tillates ikke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. april 2018, HR-2018-661-U, (sak nr. 18-043328SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

Natur og Ungdom

Föreningen Greenpeace Norden

Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelper) (advokat Emanuel Feinberg

advokat Cathrine Hambro)

mot

Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten

v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

(Rettslig medhjelpere:

advokat Ane Sydnes Egeland

advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)


Dommere:  Webster, Arntzen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen