Tinglysningsnektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2018, HR-2018-686-U, (sak nr. 18-039736SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse,

Erik Kristian Haug

Thorbjørn Olav Haug (advokat Bård Erlend Hansen)


Dommere: Webster, Kallerud, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen