Om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. september 2018, HR-2018-1731-U, (sak nr. 18-116669SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Jarle Stig Edler) mot B (advokat Kjetil Krokeide)

Dommere: Indreberg, Matheson, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen