Oppfriskning for oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2018, HR-2018-2006-U, (sak nr. 18-147276SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Mark Bjørk (advokat Torstein Bae) mot Shahnaz Batool Butt (advokat Farooq Ali Afzal Ansari)

Dommere: Webster, Normann, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen