Oppfriskning og samtykke til å fremme anken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 20. desember 2018, HR-2018-2429-U, (sak nr. 18-168389SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Aina Grande Melfald (advokat Kjell-André Honerud) mot Christin Halvorsen, Daniel Winje (advokat Andreas Ringstad)

Dommere: Noer, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen