Opphevelse av konkursåpning

Høyesteretts ankeutvalgs 25. mai 2018 Matheson, HR-2018-973-U, (sak nr. 18-077270SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelsen: Oslo Holding AS (advokat Espen Ragnar Hamar) mot Airport Invest AS Konkursbo, Airport Invest AS (advokat Hugo Rolf Hansen)

Dommere: Matheson, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelse i sin helhet

Til toppen