Opphevelse fordi lagmannsretten hadde oversett fem prosesskriv

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2018, HR-2018-2458-U, (sak nr. 18-176149SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

I. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Yeda Research and Development Company Ltd. (advokat Gunnar Sørlie) mot Mylan AB (advokat Anne Marie Sejersted), II. Mylan AB (advokat Anne Marie Sejersted) mot Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Yeda Research and Development Company Ltd. (advokat Gunnar Sørlie)

Dommere: Noer, Kallerud, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen