Opphevelse fordi lagmannsretten ikke var lovlig sammensatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2018, HR-2018-895-U, (sak nr. 18-060995SIV-HRET), Laila Carmen Enersen, Gianluca Coraggio (advokat Ruth Nying Frøland) mot Hilde Nordstrand (advokat Simon Ladderud Stende)

Dommere: Bårdsen, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen