Opphevelse på grunn av oversett dokumentbevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2018, HR-2018-626-U, (sak nr. 18-049576SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse,

Kvassnesveien 3 og 5 AS (advokat John Arthur Bugge) mot 24/7 Treningssenter AS (advokat Kenneth Strømme Gundersen v/advokatfullmektig Camilla Kristoffersen)


Dommere: Endresen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen