Sak om nektelse av å drive rettshjelpsvirksomhet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. september 2018, HR-2018-1812-U, (sak nr. 18-131779SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Staten v/Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Staten v/Advokatbevillingsnemnden (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen