Saksbehandlingsregler for behandling av anke over avvisning av en jordskiftesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2018, HR-2018-942-U, (sak nr. 18-055774SIV-HRET), A B C D E F G H (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot  X kommune (advokat Birgitte Bie Mørkved)

Dommere: Bårdsen, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen