Sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2018, HR-2018-2172-U, (sak nr. 18-154796SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Inger Pauline Nodeland mot Otto Nodeland Astrid Nodeland (advokat Henrik Lund)

Dommere: Endresen, Bårdsen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen