Samværsnekt og forholdet til EMK art. 8

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. desember 2018, HR-2018-2343-U, (sak nr. 18-172378SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A mot X kommune (advokat Tore Andersen)

Dommere: Noer, Kallerud, Høgetveit Berg

 Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen