Sannsynliggjøring av krav ved begjæring om opphevelse av midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 30. april 2018, HR-2018-797-U, (sak nr. 18-061481SIV-HRET), Erik Martin Vik (advokat Hans Ingvald Stensholdt) mot Deutsche Bank AG (advokat Olav Fredrik Perland)

Dommere: Bårdsen, Bull og Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen