Småkravsprosess i arbeidsrettsaker

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 13. april 2018, HR-2018-679-U, (sak nr. 2018/330), sivil sak, anke over kjennelse

Mat & Mer Bjølsen AS(advokat Erik Råd Herlofsen) mot A (advokat Espen A. Solberg)

Dommere: Matheson, Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen