Spørsmål om uskyldspresumsjonen er krenket

Høyesteretts ankeutvalgs dom 6. juni 2018, HR-2018-1068-U, (sak nr. 2018/393), sivil sak, anke over dom, A (advokat Monica Samland) mot B, C, D, E (advokat Trude Marie Wold)

 Dommere: Endresen, Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen