Statens rett til deltakelse etter tvisteloven § 30-13

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. september 2018, HR-2018-1736-U, (sak nr. 18-077187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue), II. Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) mot AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim), anmodning om deltakelse etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum), rettslig medhjelper advokat Pål Wennerås)

Dommere: Utgård, Webster, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen