Statens sakskostnadsansvar i sak om konkurskarantene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2018, HR-2018-1777-U, (sak nr. 18-129237SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Janne Lise Strømsnes (advokat Øyvind Grøneng)

Dommere: Utgård, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen