Umulighetsterskelen etter barnelova § 65

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2018, HR-2018-567-U, (sak nr. 18-038885SIV-HRET),

A (advokat Odd-Rune Torstrup) mot B (advokat Ragnhild Øverland)

Dommere: Endresen, Arntzen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen