Utlevering av DNA-prøve i farskapssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2018, HR-2018-2241-U, (sak nr. 18-155656SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Elias Christensen) mot B

Dommere: Endresen, Bårdsen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen