Videre anke over sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalg 30. mai 2018, HR-2018-1000-U, (sak nr. 2017/2231), sivil sak, anke over kjennelse, Femund sitje (advokat Knut Helge Hurum) mot Svein Ivar Normann, Mai Elgåen, Jon Rune Bakken, Movollen Gård, Rolf Inge Odden, Jo Ryen, Jon Nygård, Gisle Huseby, Oddveig Ryen Huseby, Nils Arne Bjørsrud,Tone Svendsen, Mats Henry Spånber (advokat Øyvind Kraft)

Dommere: Matheson, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen