Avdeling - sivile saker

Lovvalg i forbindelse med skilsmisse

Høyesteretts dom 20. desember 2019, HR-2019-2420-A, (sak nr. 19-129940SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. I. A (advokat Ramborg Hege Elvebakk) mot B (advokat Svein Steinfeld Jervell) II. B (advokat Svein Steinfeld Jervell) mot A (advokat Ramborg Hege Elvebakk)

Beslutning om at storkammersakene skal gå for åpne dører, med vilkår om forbud mot fotografering, lyd- og bildeopptak

Den 20. desember 2019 ble det av justitiarius Øie i HR-2019-2423-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET) A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) (sak nr. 19-135171SIV-HRET) C (advokat Halvard Helle) D (advokat Paal Berg Helland) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik...

Gyldigheten av vedtak om øvre reintall

Høyesteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2395-A, (sak nr. 19-048745SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Reinbeitedistrikt 13 (advokat Trond Pedersen Biti) mot Per Nils Ottar Anti (advokat Brynjar Østgård)

Kompensasjon for meirverdiavgift for privat vidaregåande skule

Høgsteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2391-A, (sak nr. 19-104671SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) mot Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College (advokat Erlend Øen)

Forsikringsselskaps regressrett

Høyesteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2386-A, (sak nr. 19-08904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Jørgen Svartebekk) mot Qudos Insurance AS’ konkursbo (advokat Sølve Holen Robstad)

Beviskrav ved avgjørelsen av om en asylsøker er over eller under 18 år

Høyesteretts dom 12. desember 2019, HR-2019-2344-A, (sak nr. 19-093113SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, D, D, E (advokat Georg Abusdal Engebretsen) Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Gyldigheten av vedtak om avslag på sykepenger

Høyesteretts dom 11. desember 2019, HR-2019-2336-A, (sak nr. 19-077805SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristin Kristiansen)

Utvisning

Høyesteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2286-A, (sak nr. 19-083349SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus) mot A, B (partshjelper), C (partshjelper), D (partshjelper), E (partshjelper), F (partshjelper) (advokat Arild Karl Humlen)

Barnevernloven § 6-3 første ledd

Høyesteretts kjennelse 9. desember 2019, HR-2019-2301-A, (sak nr. 19-078205SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A (advokat Knut Gunnar Brindem) mot X kommune (advokat Frode Lauareid), B (advokat Olav Sylte) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Barne- og familiedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Beslutning om trekning til storkammer

Justitiarius' beslutning 29. november 2019, HR-2019-2237-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

Beslutning om trekning til storkammer

Justitiarius' beslutning 29. november 2019, HR-2019-2238-J, (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Halvard Helle), B (advokat Paal Berg Helland) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

Beslutning om trekning til storkammer

Justitiarius' beslutning 29. november 2019, HR-2019-2239-J, (sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. I. A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot X kommune (advokat Frode Lauareid), B (advokat Steinar Jacob Thomassen) II. B (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Varemerkeinngrep på internett

Høyesteretts dom 28. november 2019, HR-2019-2213-A, (sak nr. 19-087366SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Video Communication Services AS (advokat Magnus Hauge Greaker) mot Appear TV AS (advokat Henrik Felix Reimers)

Vilkår oppfylt for å anlegge sak i Norge mot utenlandske selskaper

Høyesteretts kjennelse 27. november 2019, HR-2019-2206-A, (sak nr. 19-023426SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. I. Bring Express Sverige AB Bring Cargo Inrikes AB Bring Linehaul AB Bring Frigo Åkeri AB Svebol Logistics AB Bring Åkeri AB Bring Trucking a.s. (advokat Ole Rasmus Asbjørnsen) mot Iveco S.p.A Iveco Magirus AG CNH Industrial N.V. Fiat Chrysler Automobiles N.V. (advokat Aksel...

Gyldigheten av trygderettskjennelse om trygdeavgift

Høyesteretts dom 26. november 2019, HR-2019-2193-A, (sak nr. 19-033122SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jenny Arge Sandvig) mot Trond Bjørshol (advokat Anette Fjeld)

Habilitet

Høyesteretts kjennelse 26. november 2019 i skriftlig sak, HR-2019-2191-A, (sak nr. 19-093113SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, D, E (advokat Georg Abusdal Engebretsen), Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Jan Fougner) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Rekkevidden av reguleringsplan som forbyr vinterbrøyting av vei

Høyesteretts dom 14. november 2019, HR-2019-2102-A, (sak nr. 19-036177SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Sel kommune (advokat Birgitte Bie Mørkved), Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) (advokat Caroline Lund) (partshjelper) mot Torbjørn Mæhlum, Vidar Vollsæter, Jarl Ødegården, Helge Farsund, Ola Flåten, Willy Preintoft, Kjell-Gunnar Larsen, Ole Johan Prytz, Harald Fagereng, Odd Tangen...

Utvelgelseskrets ved omorganisering og nedbemanning

Høyesteretts dom 29. oktober 2019, HR-2019-1986-A, (sak nr. 19-026350SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Telenor Norge AS (advokat Sten Foyn), Abelia (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) mot A (advokat Karl Inge Rotmo), EL og IT Forbundet (partshjelper) (advokat Rune Lium)

Erstatningskrav etter offentlig anskaffelse – Fosen-Linjen-saken

Høyesteretts dom 27. september 2019, HR-2019-1801-A, (sak nr. 18-77187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) (Rettslig medhjelper: advokat Anne Hesjedal Sending) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) (Rettslig medhjelper: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Morten Goller) (partshjelper) II....

Fortrinnsrett etter dekningsloven

Høyesteretts kjennelse 26. september 2019, HR-2019-1786-A, (sak nr. 19-27811SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   Overføringsavtalens Sikringsordning (advokat Andreas Norby) mot Oslo Vei AS, dets konkursbo (advokat Christian Østerdahl Poulsson)

Rekkevidden av fremtidsfullmakt

Høyesteretts kjennelse 18. september 2019, HR-2019-1758-A, (sak nr. 19-11479SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   A (advokat Bent Endresen) mot B, C (advokat Janne Karin Rasmussen)

Skattlegging av utenlandskregistrert verdipapirfond

Høyesteretts dom 11. september 2019, HR-2019-1726-A, (sak nr. 18-183750SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Staten v/Skatteetaten (advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) mot Storebrand International Private Equity V Limited (advokat Henning Harborg) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl)

Forbud mot bruk av Lovdatas databaser

Høyesteretts kjennelse 11. september  2019, HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-22475SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   Fredrik Ljone, Håkon Wium Lie (advokat Halvor Manshaus) mot Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas)

Egenandel for sykehjemsopphold

Høyesteretts dom 6. september 2019, HR-2019-1696-A, (sak nr. 19-001947SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Knut Helge Hurum) mot Tromsø kommune (Kommuneadvokaten - Tromsø kommune v/advokat Jørgen Aas Eide), Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Motregning i alderspensjon

Høyesteretts dom 2. september 2019, HR-2019-1662-A, (sak nr. 19-4335SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  A (advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal), Utdanningsforbundet (partshjelper) (advokat Nicolay Skarning) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Tvangsadopsjon

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1272-A, (sak nr. 19-051417SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) mot X kommune (advokat Jens Otto Haugland)

Registrering av DNA-profil

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1226-A, (sak nr. 19-014740SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Flytting med barn til Italia

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1230-A, (sak nr. 19-009047SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Mette Renholt Ackenhausen) mot B (advokat Leif Oscar Olsen)

Krav om tilleggsvederlag for plunder og heft

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1225-A, (sak nr. 18-175510SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen) mot Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) II. Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper...

Eiendomsskattesaken i Oslo

Høyesteretts dom og kjennelse 25. juni 2019, HR-2019-1198-A, (sak nr. 18-193373SIV-HRET og sak nr. 19-002038SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/assisterende kommuneadvokat Trine Riiber), advokat Bodil Høstmælingen, KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) mot John Sverre Svendsen (grupperepresentant) (advokat Bettina Banoun) I. John Sverre Svendsen...

Tomtefeste

Høyesteretts dom 24. juni 2019, HR-2019-1206-A, (sak nr. 18-179157SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Mallin Eiendom AS, Stiftelsen Karibu (advokat Carina Orge Borchgrevink Næss) mot Marianne Cecilia Lundin m.fl. (advokat Anders Christian Stray Ryssdal). Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Urbant jordskifte

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1152-A, (sak nr. 18-169674SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Tønsberg kommune (advokat Steinar Mageli) mot Reservatveien Bolig AS, Kilen Syd AS, Tolvkanten AS (advokat Erik Bjørn), Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelper: advokat Morten Steenstrup) II. Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard...

Uførepensjon i Statens pensjonskasse - karens

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1154-A, (sak nr. 18-182181SIV-HRET9 A (advokat Per Arne Tandberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Forsikringsoppgjør etter trafikkulykke

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1153-A, (sak nr. 18-188052SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Takstmenn opptrådte ikke i strid med profesjonsansvaret

Høyesteretts dom 7. juni 2019, HR-2019-1079-A, (sak nr. 18-137830SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Eli Flatmark Stavnes Pettersen (advokat Per Christian Grant-Carlsen)  mot Tryg Forsikring, Pål Haug, Hans Petter Biørnstad (advokat Hildegunn Piro)

Konkursboets adgang til å gjøre selvstendig krav gjeldende etter foreldelse

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1073-A, (sak nr. 18-168174SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Marine Subsea AS, dets konkursbo (advokat Kåre Idar Moljord) mot XL Insurance Company SE (advokat Anders Wilhelm Færden), Hans Christian Nygaard (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Bjørn Stordrange)

Odelsrett etter brot på sambuarskap

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1074-A, (sak nr. 18-177508SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Audun Gjøstein) mot B (advokat Knut Westrum)

Lagmannsrettens pålegg om bevistilgang

Høyesteretts kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-997-A, (sak nr. 18-186326SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Felleskjøpet Agri SA (advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen) mot Infor (Steinhausen) II GmbH (advokat Ola Haugen)

Arbeidsrett – gyldigheten av oppsigelse av en overstyrmann

Høyesteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Veifraktloven eller sjøloven ved kombinert transport

Høyesteretts dom 14. mai 2019, HR-2019-912-A, (sak nr. 18-154904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen) mot Axa Corporate Solutions, Nexans Norway AS, CNA Insurance Company Ltd (advokat Trond Hatland) II. Gjensidige Forsikring ASA, Pentagon Freight Services AS (advokat Frithjof Herlofsen) mot Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen)

Krav om vederlagsjustering ved utførelsesentreprise

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-830-A, (sak nr. 18-156371SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Magne Sveen AS (advokat Ola Haugen), Maskinentreprenørenes Forbund (partshjelper) (advokat Are Hunskaar) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Andreas Rostveit)

Utleiers krav på dekning av utbedringsutgifter

Høyesteretts dom 25. april 2019, HR-2019-781-A, (sak nr. 18-139381SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Unique Digital Nordic AS (advokat Thorvald Ornell Myhre) mot Magic Properties AS (advokat Håvard Hestenes Lothe)

Prinsippene for verdsettelse av odelseiendom ved odelstakst

Høyesteretts dom 2. april 2019, HR-2019-647-A, (sak nr. 18-193765SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. John Hedalen (advokat Oddvar Myhren Møllerløkken) mot Solveig Hedalen, Marit Hedalen Småvik, Kirsti Hedalen, Tom Hedalen (advokat Christian Wefling)

Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.  Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Omgjøring av mandat for sakkyndig i sak om bevissikring

Høyesteretts kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China...

Betydningen av ansiennitet ved nedbemanning

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-424-A, (sak nr. 18-048786SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skanska Norge AS (advokat Jarl Borgvin Dørre), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Kurt Weltzien) (partshjelper) mot Inge Kristian Einset, Richard Mark Bell, Jim Aune, Kolbjørn Dolmseth, Bent Åge Andersen, Egil Grongstad (advokat Edvard Bakke), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper)...

Flytebryggeanlegg krenket en nabos strandrett

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien)

Merverdiavgift for kusking av travhester

Høyesteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Lønnsplikt ved permittering

Høyesteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettslig medhjelper: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige)

Spørsmål om retting av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts beslutning 28. januar 2019, HR-2019-146-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Forvalter for tidligere advokat Jon Eilif, Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien)

Skattefradrag for konsernbidrag

Høyesteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-140-A, (sak nr. 18-0069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås)

Til toppen